A A A
 
 
Contact
"WAWRZASZEK In?ynieria Samochodów Specjalnych Spó?ka z Ograniczon? Odpowiedzialno?ci?" Spó?ka Komandytowa ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Bia?a, Polska, tel. +48 33 82 70 800, fax +48 33 81 62 270, email: [email protected], NIP: 937-26-37-477, REGON: 241784124


 
FRONT OFFICE
phone: +48 33 82 70 801
email: [email protected]

HUMAN RESOURCES
phone: +48 33 82 70 823
email: [email protected]

MARKETING DEPARTMENT
phone: +48 33 82 70 815
email: [email protected]

LASER DEPARTMENT
phone: +48 33 82 70 877
fax: +48 33 81 41 754
email: [email protected]

 

SALES OFFICE
phone: +48 33 82 70 811
phone: +48 33 82 70 822
email: [email protected]
EXPORT DEPARTMENT
phone: +48 33 82 70 884
phone: +48 33 82 70 894
email: [email protected]

PURCHASING
phone: +48 33 82 70 824
phone: +48 33 82 70 829
phone: +48 33 82 70 871
email: [email protected]

SERVICE, SPARE PARTS
phone: +48 33 82 70 834
phone: +48 33 82 70 865
email: [email protected]


 
Find us on google maps.
A A A
 
 
《爱的交换》中文字幕-免费在线观看